CMA Podium heeft als doel het initiëren, stimuleren en organiseren van activiteiten en (educatieve) projecten op het terrein van de klassieke muziek, waarbij de relatie tussen cultuur en muziek in de ruimste zin, doorslaggevend is. Bestuur en organisatie Stichting CMA Podium: Het bestuur van CMA Podium bestaat uit drie leden: een voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuursleden zijn actief betrokken bij het beleid en de financiën. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie. Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur. Hedde Zeijlstra, voorzitter, hoogleraar taalkunde, Universiteit Göttingen Dirk Stolp, secretaris, voorzitter Co&Stolp Daan van der Schroeff, penningmeester, Global Sourcing Manager, ICL Stichting CMA Podium heeft een kleine uitvoerende organisatie met daarnaast op projectbasis een groot aantal vrijwilligers, zonder wie activiteiten zoals het Tsjaikovski Bal, niet uitgevoerd zouden kunnen worden. Uitvoerende organisatie: Tatiana Chevtchouk - artistiek leider Marcha Thiagarajah Hendriks - projectleider Vera van Gerwen - project assistent

Beleidsplan download PDF

Jaarverslag 2019 download PDF

Jaarverslag 2020 download PDF

Naam:---------------Stichting CMA Podium RSIN:---------------859467363 Postadres:------------Amstelveld 1, 1017 JD Amsterdam Telefoon:-------------020 6226560, 06-50657301 E-mailadres:---------stichting.cmapodium@gmail.com Website:-------------www.cma-podium.nl IBAN:---------------NL44SNSB0773 255915 KvK nummer:--------73334049
CMA Podium heeft als doel het initiëren, stimuleren en organiseren van activiteiten en (educatieve) projecten op het terrein van de klassieke muziek, waarbij de relatie tussen cultuur en muziek in de ruimste zin, doorslaggevend is. Bestuur en organisatie Stichting CMA Podium: Het bestuur van CMA Podium bestaat uit drie leden: een voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuursleden zijn actief betrokken bij het beleid en de financiën. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie. Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur. Hedde Zeijlstra, voorzitter, hoogleraar taalkunde, Universiteit Göttingen Dirk Stolp, secretaris, voorzitter Co&Stolp Daan van der Schroeff, penningmeester, Global Sourcing Manager, ICL Stichting CMA Podium heeft een kleine uitvoerende organisatie met daarnaast op projectbasis een groot aantal vrijwilligers, zonder wie activiteiten zoals het Tsjaikovski Bal, niet uitgevoerd zouden kunnen worden. Uitvoerende organisatie: Tatiana Chevtchouk - artistiek leider Marcha Thiagarajah Hendriks - projectleider Vera van Gerwen - project assistent
Naam:---------------Stichting CMA Podium RSIN:---------------859467363 Postadres:------------Amstelveld 1, 1017 JD Amsterdam Telefoon:-------------020 6226560, 06-50657301 E-mailadres:---------stichting.cmapodium@gmail.com Website:-------------www.cma-podium.nl IBAN:---------------NL44SNSB0773 255915 KvK nummer:--------73334049
CMA Podium heeft als doel het initiëren, stimuleren en organiseren van activiteiten en (educatieve) projecten op het terrein van de klassieke muziek, waarbij de relatie tussen cultuur en muziek in de ruimste zin, doorslaggevend is. Bestuur en organisatie Stichting CMA Podium: Het bestuur van CMA Podium bestaat uit drie leden: een voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuursleden zijn actief betrokken bij het beleid en de financiën. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie. Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur. Hedde Zeijlstra, voorzitter, hoogleraar taalkunde, Universiteit Göttingen Dirk Stolp, secretaris, voorzitter Co&Stolp Daan van der Schroeff, penningmeester, Global Sourcing Manager, ICL Stichting CMA Podium heeft een kleine uitvoerende organisatie met daarnaast op projectbasis een groot aantal vrijwilligers, zonder wie activiteiten zoals het Tsjaikovski Bal, niet uitgevoerd zouden kunnen worden. Uitvoerende organisatie: Tatiana Chevtchouk - artistiek leider Marcha Thiagarajah Hendriks - projectleider Vera van Gerwen - project assistent
Naam:---------------Stichting CMA Podium RSIN:---------------859467363 Postadres:------------Amstelveld 1, 1017 JD Amsterdam Telefoon:-------------020 6226560, 06-50657301 E-mailadres:---------stichting.cmapodium@gmail.com Website:-------------www.cma-podium.nl IBAN:---------------NL44SNSB0773 255915 KvK nummer:--------73334049