CMA Podium heeft als doel het initiëren, stimuleren en organiseren van activiteiten en (educatieve) projecten op het terrein van de klassieke muziek, waarbij de relatie tussen cultuur en muziek in de ruimste zin, doorslaggevend is.

Bestuur en organisatie Stichting CMA Podium:

 

Het bestuur van CMA Podium bestaat uit drie leden: een voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuursleden zijn actief betrokken bij het beleid en de financiën. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie.

 

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur.

 

Hedde Zeijlstra, voorzitter, hoogleraar taalkunde, Universiteit Göttingen

Dirk Stolp, secretaris, voorzitter Co&Stolp

Daan van der Schroeff, penningmeester, Global Sourcing Manager, ICL

 

Stichting CMA Podium heeft een kleine uitvoerende organisatie met daarnaast op projectbasis een groot aantal vrijwilligers, zonder wie activiteiten zoals het Tsjaikovski Bal, niet uitgevoerd zouden kunnen worden.

 

Uitvoerende organisatie:

 

Tatiana Chevtchouk - artistiek leider

Marcha Thiagarajah Hendriks - projectleider

Vera van Gerwen - project assistent

Beleidsplan download PDF

Naam:                      Stichting CMA Podium

RSIN:                        859467363

Postadres:                Amstelveld 1, 1017 JD Amsterdam

Telefoon:                  020 6226560, 06-50657301

 

E-mailadres:              stichting.cmapodium@gmail.com

Website:                    www.cma-podium.nl

IBAN:                         NL44SNSB0773 255915

KvK nummer:             73334049